بازی متجاوزان

بازی متجاوزان

یک بازی ایرانی است که در آن شما در نقش گلبولهای سفید باید از گلبولهای قرمز محافظت کنید و جلوی حملات باکتریها، ویروسها و میکربهای گوناگون را بگیرید. از امکانات بازی می توان به:

  • شخصیت های متنوع

  • دشمنان گوناگون

  • سلاح های بامزه

  • کمک های گلبولی جالب و

  • . . . اشاره کرد.

گلبول ها رو در این بازی یاری کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.